Chirurgia stomatologiczna, kojarzona dotychczas z usuwaniem zębów, to specjalność obejmująca znacznie szerszy zakres działań. Leczenie chirurgiczne obejmuje:

  •  przeszczepy kości własnej
  •  podnoszenie zatoki szczękowej
  •  czyszczenie zębów po odsłonięciu dziąseł, szynowanie rozchwianych zębów

Każdy zabieg chirurgiczny przeprowadzany w naszej Klinice poprzedzany jest konsultacją i odpowiednią diagnostyką. Wszystkie zabiegi wykonujemy w znieczuleniu miejscowym.